Par-blue

Geeni: Parblue
Väri: Aqua ja turkoosi
Periytyminen: Resessiivi
Sukulaisvärejä: Sininen

Par-blue tulee sanoista partial blue, osittain sininen. Kyseessä on ryhmä sellaisia sinisen geenin alleeleita, eli muunnelmia, jotka eivät vaikuta aivan yhtä voimakkaasti kuin itse blue. Näin syntyy tuloksina sellaisia sinisen värin muunnoksia, joissa väri taittuu pikemminkin eriasteisiin sinivihreisiin. Par-blue -värejä ovat esimerkiksi “aqua” ja “turkoosi”.

blue

Ei keltaista: Sininen

Blue-tekijän tapaan par-bluet ovat resessiivejä, mutta koska nämä ovat toistensa alleeleja, siniset muodostavat keskenään myös erilaisia periytymissuhteita, joissa useimmiten parblue dominoi bluen, jos kumpikin tekijä löytyy lokuksen geeniparista (jossa yhdellä linnulla tilaa on siis kaikenkaikkiaan vain kahdelle alleelille.) Siksi vihreä lintu ei voi kantaa sekä nimitekijä bluea että vaikkapa aquaa samaan aikaan piilevänä, vaan aqua tulisi näkyväksi. Eikä lintu, jolla on kaksi tekijää blue-geeniä, voi kantaa enää muita blue-geeniperheen alleeleita, koska siihen ei

aqua

Hieman keltaista: Aqua

yksinkertaisesti ole kromosomin lokuksessa tilaa.

Aqua

Aqua on blue-geeniperheen väri, jossa keltaisen määrä on vähentynyt noin 50%. Aquasta saattaa joskus kuulla myös sen vanhemman eurooppalaisen nimen “seagreen”, merenvihreä. Aqua on siis sinisempi kuin turkoosi, sillä siitä on poistunut enemmän keltaista.

turquoise

50% keltaista, 50% sinistä: Turkoosi

Turkoosi

Turkoosi on blue-geeniperheen väri, jossa psittasiinin määrä on vähentynyt noin 20%. Linjasta riippuen määrä voi olla korkeampi. Turkoosi on vihreämpi kuin aqua, sillä siinä on jäljellä enemmän keltaista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *