Mistä munkkiaratti?

Munkkiaratti on maailmalla hyvin yleinen, mutta Suomessa satunnaisesti kausittain saatavilla. Eläinkauppojen mukana lajia tulee maahan hyvin vähän, joten suurimmaksi osaksi lajista haaveilevan vaihtoehdot ovat joko kodinvaihtajat tai satunnaisesti maassa syntyvät poikaset. Tämän hetken (2013) tilanne on poikkeuksellisen hyvä, sillä muutaman pariskunnan jälkeläisiä syntyi parin vuoden sisällä useita. Lisäksi joitain vuosia sitten maahan tuotiin useampia tuontimunkkiaratteja, joita löytyy sieltä täältä satunnaisesti.

Tärkeää munkkiarattia hankkiessa on katsoa, että saa terveen linnun, jolla on tarvittavat paperit mukanaan. Jotta saat mahdollisimman hyvän alun lintusi kanssa, perehdy seuraaviin asioihin ennen munkkiaratin ostopaikan valitsemista.

Mitä papereita munkkiaratti tarvitsee?

Alkuperätodistus

Munkkiaratti kuuluu CITES-yleissopimuksen piiriin. CITES tulee saniosta Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. Se siis kansainvälinen ympäristönsuojelusopimus, joka sääntelee kymmenien tuhansien uhanalaisten eläinten ja kasvien kauppankäyntiä, koskien niin luonnossa kuin vankeudessakin syntyneitä yksilöitä.

CITES-sopimuksessa on useampia liitteitä, joihin lajit lajitellaan uhanalaisuuden mukaan. Munkkiaratti kuuluu CITES-II -liitteeseen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että munkkiarattia ostaessa tarvitset linnun alkuperätodistuksen. Alkuperätodistus on yleensä kasvattajan tekemä syntymätodistus, josta käy ilmi kaikki linnun tiedot tunnisteineen päivineen. Pyydä myyjältä aina linnun alkuperätodistus. Jos hän ei ymmärrä, mitä tarkoitat, pyydä syntymätodistusta. Mikäli todistusta ei löydy, kannattaa harkita kaksi kertaa. Mikäli joudut esimerkiksi muuttamaan tai matkustamaan linnun kanssa ulkomaille, on alkuperätodistus välttämätön.

Syntymätodistuksen pohjan löydät täältä!

Kauppakirja

Kauppakirja on todistus asioista, joita ostaja ja myyjä ovat sopineet linnun kaupasta. Siihen merkitään linnun tiedot ja tunnistemerkintä, kaupan osapuolten yhteystiedot, hinta ja muut kauppaan liittyvät ehdot.

Kauppakirja ei ole pakollinen, mutta se kannattaa ehdottomasti aina tehdä. Näin sinulla on on todistusaineistoa sovituista asioista. Kauppakirja kannattaa tehdä silloinkin, vaikka ostaisit linnun tuttavalta. Jos sinun täytyy joskus ottaa yhteyttä myyjään, voit löytää hänen tietonsa kauppakirjasta.

Kauppakirjapohjan löydät täältä!

Ostopaikka

Munkkiaratti kasvattajalta?

Kasvattaja on henkilö, joka pesittää lintujaan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti, tähdäten positiivisiin tuloksiin. Kasvattaja tietää lajinsa erityispiirteistä ja sen pesitysvaatimuksista sekä osaa toimia näiden mukaisesti. Hän ymmärtää geneettisen monimuotoisuuden tärkeyden ja osaa pitää sen säilymisestä huolen, eikä käytä sisäsiitosta.

Lintuharrastajien keskuudessa kasvattaja eritellään ns pesittäjästä: pesittäjä on yksityishenkilö, joka on teettänyt poikaset linnuilleen, mutta jolla ei ole vielä paljoa pesityskokemusta taustallaan, eikä tietotaito esimerkiksi genetiikasta ole välttämättä aivan niin syvä.

Sekä kasvattajan että pesittäjän kohdalla ostajan on oltava valppaana. Kuka tahansa voi Suomessa nimittää itseään kasvattajaksi, jolloin takeita myyjän luotettavuudesta tai lintujen hyvästä kohtelusta ei välttämättä voi saada. Näyttöä kasvattajan laadusta etsiessään voi onneksi kääntyä Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n virallisten kasvattajien listan puoleen. Listan kasvattajat ovat antaneet näyttöä osaamisestaan tai halukkuudestaan oppia enemmän kasvattamisesta myös syvemmällä tasolla ja heidän nykyinen toimintansa on todettu eettiseksi, Suomen lakia ja hyviä tapoja noudattavaksi. Lisäksi myös puskaradiota kannattaa kuunnella ja kysellä muilta harrastajilta heidän kokemuksiaan myyjästä. Huonot kokemukset leviävät nopeasti ja niillä on usein jonkinlaista perää.

Tällä hetkellä varsinaisia munkkiaratteihin erikoistuneita kasvattajia ei Suomessa ole. Kuulun itse Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n sertifioitujen kasvattajien listalle, mutta munkkiarattipariskuntani on vasta aloittamassa ensipesintäänsä. Takanani on kuitenkin lähes kymmenen vuoden kasvatustaival neitokakadujen kanssa, joten toivon laajentavani osaamistani myös munkkiaratteihin.

Munkkiaratti eläinkaupasta

Munkkiaratteja näkyy harvemmin eläinkaupoissa, mutta aina satunnaisesti kuitenkin. Lemmikkilintua, jonka tahtoo kesyttää varmasti, ei ehkä ole suositeltavinta hankkia eläinkaupan kautta, sillä linnulla on takanaan yleensä ikäviä tilanteita ihmisten kanssa: Ensin munkkiaratti on otettu tukusta kiinni, kuljetettu maahan, otettu uudelleen kiinni ja päästetty häkkiin ja ostotilanteessa jälleen kerran otetaan kiinni laitettavaksi kuljetusboksiin.

Kun linnulla on ikäviä kokemuksia ihmisistä, on sen luottamus vaikeampi saavuttaa, vaikka sekin on toki mahdollista ajan kanssa. Mikäli linnultaan ei odota kesytettävyyttä, vaan haaveilee enemmänkin kasvatuspuolesta, saattaa eläinkaupan tuontilintu olla itse asiassa erittäin hyvä vaihtoehto. Ulkomailta tuodut linnut nimittäin tuovat mukanaan aina uutta verta.

Huonona puolena eläinkaupan kohdalla on se, että alkuperäiseen kasvattajaan pääsee äärimmäisen harvoin saamaan yhteyden. Niinpä paljon linnun menneisyydestä tulee jäämään ikuisesti hämärän peittoon.

Ottaisinko kodinvaihtajan?

Joskus munkkiaratti saattaa joutua etsimään uutta kotia. On enemmän kuin mukava asia, jos voit tarjota kodin tällaiselle linnulle! Kodinvaihdon taustalla voi olla moniakin syitä. Yleisiä syitä ovat elämäntilanteen muutokset, taloudelliset vaikeudet, tilalliset ongelmat, mutta valitettavan usein myös ongelmakäytös. Munkkiaratti on älykäs lintu, joka oppii nopeasti niin hyvässä kuin pahassakin. Kodinvaihtajalla voi olla taustallaan siis erilaisia traumoja tai ongelmalliseksi koettua käytöstä, jonka syy on yleisimmin omistajan omissa toimissa. Siinä missä munkkiaratti kehittää nopeasti asiayhteyksiä ja näin ollen myös ongelmakäytöstä, se toisaalta on myös helppo kouluttaa ongelmakäytöksestä pois, mikäli osaa koulutuksen ja käsittelyn perusasiat. Mikäli munkkiaratilla ei ole käytöshäiriöitä takanaan, voi kodinvaihtajamunkkiaratti olla oikein sopiva lintu aloittelevammallekin harrastajalle, mutta mikäli lähtökohdat ovat epävarmat, sopii kotia vaihtava lintu ehkä paremmin kokeneemmalle harrastajalle.

Uutta kotia etsiviä lintuja löytyy joskus nettipalstoilta. Luotettava foorumi myytäville linnuille ja niiden tarvikkeille löytyy osoitteesta forum.papukaijat.net.

Varo seuraavia merkkejä ostaessasi munkkiarattia:

- Myyjä väittää itseään kasvattajaksi, vaikka ei ole aikaisemmin pesittänyt.
- Myyjä yrittää myydä lintua lähes väkisin.
- Myyjä ei osaa nimetä munkkiarattiensa värimuotoja, vaikka väittää olevansa kasvattaja.
- Tilat ovat pienet tai erityisen likaiset.
- Linnuilla ei ole virikkeitä.
- Linnuille on tarjolla vain siemeniä (munkkiaratti syö pääosin tuoreruokaa ja siemenet ovat vain pieni osa ruokavaliota).
- On syytä olettaa, että emot ovat sukulaisia, mutta myyjä ei noteeraa tätä.
- Myyjä ei suostu tekemään papereita tai antamaan alkuperätodistusta. Oikean kasvattajan pitäisi tietää lajin vaatimat paperityöt.
- Myyjä ei päästä sinua näkemään lintujen oloja
- Kuulet useammasta lähteestä huonoa palautetta myyjästä.
- Myyjä neuvoo sinulle kyseenalaisia keinoja, kuten käsittelemään lintua nahkahanskoin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *