Pallid

Geeni: Parino
Periytyminen: Sukupuolisidonnainen
Sukulaisvärejä: Lutino

Pallid tarkoittaa valjua, kelmeää tai vaisua. Ulkoisesti se muistuttaa muutoin normaalia vihreää, mutta sävy on selkeästi keltaisempi. Tämä johtuu siitä, että pallid-värimuoto syntyy, kun noin puolet eumelaniinista estyy. Eli linnussa on vähemmän sinistä kuin normaalissa vihreässä luonnonvärissä. Siksi sävy taittaa enemmän keltaiseen.

Pallid on sukupuolisidonnainen ja kuuluu sukupuolisidonnaisen inon multialleelien sarjaan. Eli toisin sanoen sukupuolisidonnainen lutino ja pallid ovat toistensa alleeleja.

Pallid-väri on geneettiseltä nimeltään parino. Parino tulee sanoista partial ino, eli osittainen ino: ino-geeniperheen alleeli, jossa melaniini häviää vain osittain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *